Ukudla Packaging Tins Products

Amathini okupakisha ukudla asiza ukwelula isikhathi sokuphila. Lokho kusho ukuthi ukugcina ukudla kwakungenabungozi ukuze kudliwe isikhathi eside. Ukuchayeka komoyampilo okuqondile kungadala ukubola, ngakho-ke okunye ukudla kudinga ukupakishwa komkhiqizo okungangeni moya. Ukuchitha noma ukuthola umswakama nakho kungaba yinkinga. Awufuni ukuthi ukudla kwakho kukugulise, futhi namathini okupakisha ukudla angagcina amagciwane adala isifo esibangelwa ukudla.