ผลิตภัณฑ์กล่องดีบุกสี่เหลี่ยม

กล่องดีบุกสี่เหลี่ยมโลหะถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในชาอาหารบิสกิตเครื่องสำอางหรือที่เขี่ยบุหรี่ ไม่ว่าจะในแง่ของบรรจุภัณฑ์รูปแบบและการออกแบบของภาชนะดีบุกสี่เหลี่ยมมีความสอดคล้องกับความต้องการของสาธารณะในปัจจุบันและการเพิ่มขึ้นโดยรวมค่อนข้างสูง