บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋อง

กระป๋องบรรจุอาหารช่วยยืดอายุการใช้งาน นั่นหมายความว่าการรักษาอาหารนั้นปราศจากความเสี่ยงที่จะกินเป็นระยะเวลานานขึ้น การสัมผัสกับออกซิเจนโดยตรงอาจทำให้เกิดการเน่าเสียได้ดังนั้นอาหารบางชนิดจึงต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่ปิดสนิท การหลั่งหรือการได้รับความชื้นอาจเป็นปัญหาได้ คุณไม่ต้องการให้อาหารของคุณทำให้คุณป่วยและกระป๋องบรรจุอาหารยังสามารถรักษาจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคจากอาหารได้