บรรจุภัณฑ์อาหารกระป๋อง

กระป๋องบรรจุภัณฑ์อาหารช่วยยืดอายุการใช้งาน นั่นหมายถึงการดูแลรักษาอาหารให้ปราศจากความเสี่ยงในการกินเป็นเวลานาน ๆ การสัมผัสโดยตรงกับออกซิเจนสามารถทำให้เกิดความเน่าเสียได้ดังนั้นอาหารบางประเภทจำเป็นต้องมีบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตภัณฑ์ การไหลหรือการรับความชื้นอาจเป็นปัญหาได้อีกด้วย คุณไม่ต้องการให้อาหารทำให้คุณป่วยและกระป๋องบรรจุอาหารยังสามารถรักษาจุลินทรีย์ที่สร้างโรคที่เกิดจากอาหารได้