กล่องผลิตภัณฑ์กล่องดีบุก DVD / CD Round Metal

ฟังก์ชั่นหลักของกล่อง DVD CD ดีบุกแบบกลมโลหะเพื่อปกป้องซีดีหรือซีดีของคุณจากความเสียหายและในขณะเดียวกันก็สามารถนำประสบการณ์ศิลปะที่แตกต่างให้กับซีดีของคุณ