กล่องผลิตภัณฑ์กล่องดีบุก DVD / CD Round Metal

ฟังก์ชั่นหลักของกล่องดีบุกซีดีดีวีดีโลหะกลมเพื่อป้องกันซีดีหรือซีดีของคุณจากความเสียหายและในขณะเดียวกันก็สามารถนำประสบการณ์ทางศิลปะที่แตกต่างมาสู่ซีดีของคุณได้