ผลิตภัณฑ์กล่องดีบุกบุหรี่

กล่องดีบุกบุหรี่สามารถทำให้ผลิตภัณฑ์ยาสูบถูกปิดผนึกจากอากาศซึ่งทำให้ยาสูบแห้งและป้องกันความเสียหาย (กระป๋องในกระเป๋าเป็นวิธีที่ชาญฉลาดกว่าในการจัดเก็บบุหรี่ที่รีดกว่ากระดาษห่อหรือกล่องกระดาษที่อ่อนนุ่ม)